MiVision HealthCare doo

Docent dr

Jovica (Dušan)

Šaponjski

Ekspert za opštu radiološku dijagnostiku, dijagnostiku kardiovaskularnih bolesti, kao i savremenu imidžing radiologiju kardiovaskularnih bolesti

CENOVNIK

Magnetna rezonanca
5.300,00 din

CT skener
4.300,00 din

RTG
1.000,00 din

PDV nije obračunat po osnovu Člana 33. stav 1 i 2 zakona o PDV-u.

Napomena:

Kada nalaz bude gotov dobićete obaveštenje putem SMS poruke i elektronskom poštom. Da bi Vam nalaz bio izdat, nakon obaveštenja potrebno je da izvršite uplatu po parametrima koje ćete dobiti u elektronskoj pošti.

Lekar zadržava pravo da odluči da li je u mogućnosti da izda drugo mišljenje na osnovu nalaza i snimaka koje ste poslali.

Biografija

Docent dr Jovica (Dušan) Šaponjski rođen je 29. avgusta 1961. u Negotinu, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Nakon završene gimnazije dr Jovica Šaponjski je diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu 26. decembra 1985. godine.

Svoj rad posvećen medicini započeo je u tadašnjem Institutu, a kasnije Onkološkom centru u Kladovu, gde je započeo i specijalizaciju. Specijalistički ispit iz Radiologije položio je 23. marta 1993. godine. U toku specijalizacije svoj stručni rad započinje u angiosali Instituta za kardiovaskularne bolesti Kliničkog centra Srbije.

Tokom svog rada, praktično od prvog dana nakon specijalizacije, bavi se patologijom kardiovaskularnih bolesti. Tokom dugogodišnjeg rada uradio je preko 30.000 procedura, kako dijagnostičkih tako i interventnih, terapijskih procedura. Među prvima je uradio dilataciju karotidnih arterija bez protekcije, aterokat, intravaskularni ultrazvuk i mnoge druge procedure. Uz ovaj segment rada, naravno u sklopu mnogobrojnih usavršavanja, posvećen je edukaciji i iz drugih oblasti radiološke prakse, uključujući i druge savremene dijagnostičke metode – od ultrazvučne dijagnostike do magnetne rezonance.

S pojavom mogućnosti neinvazivne dijagnostike patologije krvnih puteva zahvaljujući novim generacijama kompjuterizovane tomografije, ta nova dijagnostička mogućnost biva predmet njegovog interesovanja, te je uspešno završio više kurseva u SAD, što je rezultiralo i sertifikatom RSNA o završenom treningu.

Stručna usavršavanja

Magistrirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2. novembra 1998, pod mentorstvom akademika Miodraga Ostojića, s tezom: „Značaj kvantitativne koronarne arteriografije u proceni progresije i regresije koronarne bolesti“. Doktorirao je takođe na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 20. aprila 2012. godine, sa disertacijom: „Rana dijagnostika sistemske okluzivne bolesti krvnih sudova kod bolesnika s antifosfolipidnim sindromom pomoću kompjuterizovane tomografije“.

Autor je velikog broja radova i članaka objavljenih u poznatim svetskim medicinskim časopisima i na kongresima, više puta predavač po pozivu u inostranstvu, kao i autor knjige i  koautor u nekoliko udžbenika. Bio je više puta predsedavajući na sesijama svetskih i evropskih kongresa, mentor mnogim mladim lekarima.

Jedini je sudski veštak iz oblasti Radiologije u registru veštaka Ministarstva pravde Srbije. Tim poslom bavi se uspešno niz godina zastupajući interese struke, istine i pravde.

Trenutno radi na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu u zvanju docenta, kao i u angiosali Klinike za kardiologiju Kliničkog centra Srbije.

Specijalnosti

  • CT: Koronarografije i angiografije
  • MRI: Srca i krvnih sudova
  • Interventna radiologija
  • Klasična radiologija
  • Sudsko medicinsko veštačenje
  • Algoritam pregleda u kliničkoj radiologiji