MiVision HealthCare doo

Dr Ana

Ranković

Ekspert za abdomen i malu karlicu

CENOVNIK

Magnetna rezonanca
4.500,00 din

CT skener
4.000,00 din

RTG
1.000,00 din

PDV nije obračunat po osnovu Člana 33. stav 1 i 2 zakona o PDV-u.

Napomena:

Kada nalaz bude gotov dobićete obaveštenje putem SMS poruke i elektronskom poštom. Da bi Vam nalaz bio izdat, nakon obaveštenja potrebno je da izvršite uplatu po parametrima koje ćete dobiti u elektronskoj pošti.

Lekar zadržava pravo da odluči da li je u mogućnosti da izda drugo mišljenje na osnovu nalaza i snimaka koje ste poslali.

Biografija

Dr Ana Ranković, rođena 31.05.1981. godine u Kragujevcu, završila osnovnu školu u Kragujevcu sa odličnim uspehom potom Drugu kragujevačku gimnaziju takođe sa odličnim uspehom. Upisala Medicinski fakultet u Kragujevcu 2000 godine, diplomirala je 2006. godine sa prosečnom ocenom 9.20. Specijalistički ispit iz radiologije položila je 2014. godine. Upisala doktorske studije i prijavila doktorsku disertaciju.

Zaposlena u KC Kragujevac, Služba za radiološku dijagnostiku od 2008. godine. Član je komisije za akreditaciju, komisije za kvalitet, učestvovala u izradi procedura i protokola. Autor i koautor brojnih radova publikovanih u međunarodnim i nacionalnim časopisima.

Profesionalna članstva

  • Član udruženja radiologa Evrope (ESR)
  • Član udruženja radiologa Srbije
  • Član udruženja za rame i lakat
  • Član srpskog lekarskog društva, sekcija za radiološku dijagnostiku
  • Član udruženja za medicinu sporta Srbije (UMSS)

Dr Ana Ranković diplomirala je 2006. godine sa prosečnom ocenom 9.20

Specijalnosti

  • Radiografije
  • Ultrazvuk vrata, mekih tkiva i koštano-zglobnog sistema
  • CT/MSCT temporalne kosti, vrata, grudnog koša, abdomena, karlice, koštano-zglobnog sistema
  • MR koštano-zglobnog sistema