MiVision HealthCare doo

Dr Biljana

Milatović

Ekspert za neuroradiologiju

CENOVNIK

Magnetna rezonanca
4.500,00 din

CT skener
4.000,00 din

RTG
1.000,00 din

PDV nije obračunat po osnovu Člana 33. stav 1 i 2 zakona o PDV-u.

Napomena:

Kada nalaz bude gotov dobićete obaveštenje putem SMS poruke i elektronskom poštom. Da bi Vam nalaz bio izdat, nakon obaveštenja potrebno je da izvršite uplatu po parametrima koje ćete dobiti u elektronskoj pošti.

Lekar zadržava pravo da odluči da li je u mogućnosti da izda drugo mišljenje na osnovu nalaza i snimaka koje ste poslali.

Biografija

Dr Biljana Milatović je rođena 1980 godine u Nišu gde je i diplomirala 2005 godine na Medicinskom fakultetu sa najvišim ocenama, kao student generacije.

Po završetku fakluteta svoju profesionalnu karijeru počinje na Centru za Radiologiju i Magnetnu rezonancu KCS, a zatim 2013. godine postaje specijalista radiologije.

Stručna usavršavanja

Više od 10 godina radi na Institutu za Neurohirurgiju KCS i Urgentnom Centru KCS gde se bavi oblašću dijagnostičke kao i interventne neuroradiologije i radiologije muskuloskeletnog sistema.

Svoje interesovanje i znanje u oblasti neuroradiologije je obogatila i kroz svoju akademsku karijeru, te je 2013. godine odbranila rad iz oblasti vaskularne neuroradiologije u okviru specijalističkih akademskih studija. Svoje istraživanje i akademsko ustravršavanje je nastavila i u okvriu doktorskih studija takođe u oblasti neuroradiologije.

Autor je mnogih naučnih radova u domaćim i stranim časopisima i na radiološkim kongresima.

Pored akademske karijere prisustvovala je različitom kursevima u oblasti radiologije i neuroradiologije u zemlji i inostranstvu. Aktivno se koristi engleskimi i italijanskim jezikom.

Specijalnosti

  • CT: mozga, kičme, sinusa, temporalnih kostiju, orbita, paranazalnih šupljina, angiografija glave i vrata, muskuloskeletnog sistema (rame, lakat, šaka, kukovi, kolena, stopala)
  • MR:  mozga, glave i vrata, kičme
  • MR: Muskuloskeletnog sistema (rame, lakat, šaka, kukovi, kolena, stopala)
  • RTG: sve vrste rendgengrafija.