MiVision HealthCare doo

Dr Vladica

Vasiljević

Ekspert za abdomen i malu karlicu

CENOVNIK

Magnetna rezonanca
4.500,00 din

CT skener
4.000,00 din

RTG
1.000,00 din

PDV nije obračunat po osnovu Člana 33. stav 1 i 2 zakona o PDV-u.

Napomena:

Kada nalaz bude gotov dobićete obaveštenje putem SMS poruke i elektronskom poštom. Da bi Vam nalaz bio izdat, nakon obaveštenja potrebno je da izvršite uplatu po parametrima koje ćete dobiti u elektronskoj pošti.

Lekar zadržava pravo da odluči da li je u mogućnosti da izda drugo mišljenje na osnovu nalaza i snimaka koje ste poslali.

Biografija

Dr Vladica Vasiljević rođen je 1975 godine,  završio je Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu 2002. godine, a nakon toga je 2010. godine položio i specijalistički ispit iz radiologije na Institutu za radiologiju VMA.

Svoju karijeru je započeo na Vojnomedicinskoj  akademiji 2002., gde je 2004. godine obavljao dužnost načelnika opšte prakse.  Od 2010. Do 2015. godine obavljao je dužnost načelnika Kabineta za CT i MR dijagnostiku abdomena i male karlice, Odeljenje za magnetnu rezonananciju i kompjuterizovanu tomografiju Instituta za radiologiju. Trenutno obavlja dužnost Načelnika odseka za CT dijagnostiku abdomena ,  male karlice i grudnog koša, Odeljenja za magnetnu rezonananciju i kompjuterizovanu tomografiju Instituta za radiologiju VMA.

Tokom svog posdiplomskog usavršavanja najviše interesovanja je pokazao u oblastima CT i MR dijagnostike abdomena, male karlice i toraksa. Pohađao je različite kurseve u oblasti radiologije, među kojima su se izdvojili:

 • 2008, CT ŠKOLA KCS-URS-VMA, Beograd, Srbija
 •  2009, VII CT ŠKOLA, Novi Sad, Srbija
 •  2010, KURS-ANGIO APLIKACIJA, Erlangen, Namačka
 •  2011, 8th ESGAR LIVER IMAGING WORKSHOP,  Dublin, Irska
 •  2012, Central Military Hospital Prague – MRI body training, Prag, Češka
 •  2013, Imaging Masterclass: MRI- Univerzitetski klinički centar Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Profesionalna članstva

 • Udruženje radiologa Srbije,
 • Srpsko lekarsko društvo, sekcija za radiološku dijagnostiku,
 • Srpska lekarska komora,
 • Evropsko udruženje radiologa,
 • Evropsko udruženje kardiovaskularnih i interventnih radiologa.

Dr Vladica Vasiljević je autor i koautor preko 20 naučnih radova u oblati radiologije

Specijalnosti

 • MR: grudnog koša, abdomena i male karlice
 • CT: grudnog koša, abdomena i male karlice
 • RTG: sve vrste rendgengrafija