MiVision HealthCare doo

Prim. dr sci. med.

Biljana

Georgievski-Brkić

Ekspert za neuroradiologiju

CENOVNIK

Magnetna rezonanca
5.300,00 din

CT skener
4.300,00 din

RTG
1.000,00 din

PDV nije obračunat po osnovu Člana 33. stav 1 i 2 zakona o PDV-u.

Napomena:

Kada nalaz bude gotov dobićete obaveštenje putem SMS poruke i elektronskom poštom. Da bi Vam nalaz bio izdat, nakon obaveštenja potrebno je da izvršite uplatu po parametrima koje ćete dobiti u elektronskoj pošti.

Lekar zadržava pravo da odluči da li je u mogućnosti da izda drugo mišljenje na osnovu nalaza i snimaka koje ste poslali.

Biografija

Biljana Georgievski-Brkićjerođena 1971 godine u Beogradu, gde je završila osnovnu i srednju školu kao nosilac Vukove diplome.

Na Medicinskom fakultetu u Beogradu je diplomirala 1997 sa prosečnom ocenom 9,08. Iste godine se zaposlila u Bolnici „Sveti Sava“ gde je svoja prva klinička iskustva stekla obavljajući opšti lekarski staž.

Specijalistički ispit iz radiologije je položila u predviđenom roku 2005 godine na Medicinskom Fakultetu u Beogradu sa odličnim uspehom i postaje prvi stalno zaposleni specijalista radiologije u specijalnoj bolnici „Sveti Sava“.

Osnivač je radiološke službe Specijalne bolnica za cerebrovaskularne bolesti „Sveti Sava“ u Beogradu, gde je i Načelnik radiološke službe.

Doktorske studije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, studijski program kliničke medicine, završava u predviđenom roku sa prosečnom ocenom 9,85, a doktorsku tezu pod nazivom „ Značaj perfuzione kompjuterizovane tomografije endokranijuma u primeni intravenske trombolitičke terapije kod bolesnika sa akutnim ishemijskim moždanim udarom“ je odbranila sa ocenom 10 u decembru 2015.

Titulu primarijusa stiče u julu 2016.

Edukacije

Edukaciju iz doplera krvnih sudova glave i vrata je završila 2004 na Vojnomedicinskoj Akademiji u Beogradu.

Usavršavanje iz Magnetne rezonance iz oblasti neuroradiologije je obavila u KC Srbije u Centru za Magnetnu Rezonancu u Beogradu 2007.god.

Edukaciju iz neuroradiologije je obavila tokom 2005 i 2009 godine u SAD-u, u Čikagu, na Univerzitetu Čikago Ilinos, u ukupnom trajanju od 4,5 meseca na odeljenju Neuroradiologije.

Od 2011. mentor je na specijalizaciji iz radiologije, a od 2013. mentor i na subspecijalizaciji iz neuroradiologije.

Profesionalna članstva

  • Član je predsedništva Udruženja neuroradiologa Srbije
  • Član je Evropskog udruženja radiologa
  • Član je Udruženja radiologa Srbije
  • Član je Stručnog saveta i Konzilijumaza endovaskularne procedure u bolnici „SvetiSava“.

U organizacionom odboru prvog i drugog edukativnog kursa sa međunarodnimu učešćem na temu „Neurodijagnostika i terapija akutnog moždanog udara“ koji su održani u Specijalnoj Bolnici „Sveti Sava“ u Beogradu 2009 i 2012, kao i IV škole neuroradiologije u Beogradu 2017.

Predavač po pozivu je u školi doplera krvnih sudova glave i vrata u bolnici „Sveti Sava“ u Beogradu 2013, 2014 i 2016, u CT ŠKOLI u Novom Sadu 2014, 2015, 2016, u Školi Neuroradiologije u Beogradu 2015 i 2017,  na Kongresu Neuroradiologa Srbije 2014 u Beogradu, Nacinalnom Kongresu Neurologa u Novom Sadu 2015 i Kongresu radioloških tehničaraSrbije 2013, 2015 i 2017.

Usmena prezentacija na svetskom kongresu neuroradiologa WFRNS 2014 u Istanbulu u Turskoj

Autor i koautor je velikog broja stručnih i naučnih radova  (6 radova na SCI listi, 2 rada u časopisu nacionalnog značaja, 45 prezentovanih radova na međunarodnim  i 43 na domaćim skupovima).

Specijalnosti

  • Kompjuterizovana tomografija u neuroradiologiji (standardnim  i specijalnim pregledima glave i vrata, perfuzijama glave, pregledima intrakranijalnih i ekstrakranijalnih krvnih sudova i  različitim delova kičmenog stuba).
  • Magnetna Rezonanca u neuroradiologiji (standarnim i specijalnim pregledi glave i vrata, pregledima intrakranijalnih i ekstrakranijalnih krvnih sudova, perfuzujama, spektrokopijama,  difuzijama i difuzionim tenzor imagingom i pregledima različitih delova kičmenog stuba).
  • Klasična RTG dijagnostika glave i tela.