MiVision HealthCare doo

MI VIsion HealthCare doo je specijalizovana konsultantska kuća koja pruža usluge posredovanja u spajanju najboljih medicinskih stručnjaka i pacijenata putem interneta,  odnosno posredovanja u pružanju medicinskog mišljenja različitim klijentima, uključujući pacijente, advokate, osiguravajuća društava i korporacije.
Radiolozi koriste vizuelnu detekciju, modele prepoznavanja, memoriju i kognitivno rezonovanje da bi dobili finalni izveštaj nakon urađene radiološke dijagnostičke procedure. Umor, preopterećenost i različiti faktori u radnoj sredini dovode do greške u interpretaciji i kod stručnjaka sa velikim iskustvom. Zbog svega navedenog radiologija predstavlja jednu od subspecijalističkih grana medicine sa najvećim brojem grešaka.
Različita ispitivanja su pokazala da se pogrešna tumačenja radioloških nalaza  kreću i do 30%, što može rezultirati pogrešnom konačnom dijagnozom, i na kraju i pogrešnim lečenjem pacijenta.

Dobro je poznato, da je procenat greške manji ukoliko se nalaz interpretira od strane 2 nezavisna lekara.

Zbog toga smatramo da radiolozi, obučeni u najprestižnijim domaćim i stranim zdravstvenim ustanovama, koji imaju veliko medicinsko znanje, treba da budu dostupani svim našim klijentima. Dovođenjem u mrežu MI VIsion HealthCare eksperata u oblasti radiološke dijagnostike  kao i doktora ostalih specijalnosti možemo  pomoći svim našim klijentima da dobiju kompetentno drugo mišljenje na osnovu kojeg će moći da donesu pravu odluku.

Doktori koji sa nama sarađuju, najčešće radiolozi, su subspecijalisti u oblasti onkologije, neuroradiologije, pedijatrije, sportske medicine, kardiologije itd.

Naše usluge se isporučuju preko sigurnog web interfejsa.

Prednost dobijanja drugog mišljenja preko našeg portala

  • Vaš slučaj će pregledati neki od najboljih stručnjaka u zemlji za datu oblast radiologije, odnosno medicine,
  • Fokusirani smo na Vas i Vaš slučaj,
  • Garantujemo Vam privatnost i sigurnost,
  • Omogućavamo Vam konsultaciju u udobnosti Vašeg doma. 
MiVision HealthCare doo

Drugo mišljenje Vam pomaže da donosite odluke koje se tiču Vašeg zdravlja sa samopouzdanjem.

Putem našeg portala možete stupiti u kontakt sa najboljim doktorima u zemlji i biti sigurni da su Vaša dijagnoza i plan lečenja tačni.
Bez obzira da li imate problema sa hroničnim bolestima, da li se nalazite pred dilemom ili se suočavate sa bolešću koja Vam ozbiljno može ugroziti život Drugo mišljenje Vam može pomoći da donesete pravu odluku.

Preko našeg portala u mogućnosti ste da angažujete jednog lekara specijalistu ili tim stručnjaka koji će razmotriti Vaš problem.