Opšti uslovi korišćenja sajta i ugovorne odredbe

Dobrodošli na zvaničnu internet prezentaciju društva sa ograničenom odgovornošću MI Vision HealthCare doo Beograd, www.drugomisljenje.rs.

Sadržaj postavljen na ovu internet stranicu je vlasništvo društva sa ograničenom odgovornošću MI Vision HealthCare doo Beograd.

Ovaj dokument čini sastavni deo web stanice www.drugomisljenje.rs i sastavni je deo ponude/ugovora o prenosu prava korišćenja bilo kog sadržaja sa ovog sajta koji se zaključuje između MI Vision HealthCare doo Beograd i Korisnika-kupca usluga i sadržaja na ovom sajtu.

Posetom sajta www.drugomisljenje.rs prihvatate uslove korišćenja navedene u daljem tekstu. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate i upoznate se pravilima istih, jer bilo kakvo korišćenje ove internet stranice podrazumeva Vaše prihvatanje uslova i pravila korišćenja navedenih u ovom dokumentu.

MI Vision zadržava pravo da izvrši delimične ili potpune promene web sajta ili opštih uslova upotrebe, bez prethodne najave. Stoga, molimo Vas da sledeći put kada posetite naš sajt, ponovo proverite uslove kako biste bili upoznati sa eventualnim promenama do kojih je došlo.

Prava intelektualne svojine i korišćenje sajta

Svi detalji, dokumenta, ilustracije i žigovi koji su objavljeni na ovom sajtu su u vlasništvuMI Vision HealthCare doo. Ništa sadržano na ovoj web stranici se ne može tumačiti kao dozvola za korišćenje bilo kog žiga koji je prikazan na ovom internet sajtu.

Štampanje, kopiranje, prikazivanje, menjanje, distribucija, reprodukcija ili objavljivanje bilo dela ili cele sadržine internet stranice nije dozvoljeno ni na koji način bez pisane saglasnosti MI Vision HealthCare doo Beograd, izuzev pregledanja ili štampanja dela internet stranice za lične, nekomercijalne potrebe korisnika.

MI Vision HealthCare doo Beograd nije odgovoran niti preuzima bilo koju vrstu odgovornosti za bilo koju vrstu štetnih posledica nastalih usled kraćeg ili dužeg prekida rada web servisa, nepravilnog funkcionisanja ili problema u funkcionisanju Interneta, kvarova na kompjuterskoj opremi ili problema sa istom, problema u funkcionisanju telekomunikacione opreme ili neke druge vrste uređaja i opreme.

Ispravnost i tačnost pruženih podataka

U postupku ugovaranja online drugog medicinskog mišljenja, putem Interneta, ugovarač je dužan da pruži istinite, potpune i tačne podatke i obavezan je da na sva pitanja odgovori ispravno i tačno. Za unos nepotpunih, neispravnih ili netačnih podataka dobijenih od strane klijenta u postupku internet kupovine, MI Vision HealthCare doo neće snositi odgovornost.

Korisnik ovog web sajta je u potpunosti odgovoran za sadržaj i tačnost informacija koje šalje MI Vision HealthCare doo kao i za kršenje prava bilo koje treće strane na koju se eventualno odnose te informacije.

Garancije

MI Vision HealthCare doo je prikazao detaljne informacije koje se nalaze na ovom web sajtu koristeći interne i eksterne izvore, po svom najboljem saznanju i uverenju, i neprestalno nastoji da proširi i ažurira te informacije. Informacije na ovom web sajtu namenjene su isključivo predstavljanju naši usluga. MI Vision HealthCare doo ne daje garanciju kompletnosti, pouzdanosti, blagovremenosti ili tačnosti informacija na ovom web sajtu, bilo izričito ili prećutno. MI Vision HealthCare doo nema obavezu održavanja materijala i usluga dostupnih na ovoj web stranici, niti dostavljanja povezanih ispravki ili dopuna, te Vas stoga molimo da imate na umu da ove informacije, iako tačne na dan kada su objavljene, mogu biti zastarele. Stoga Vam preporučujemo da proverite svaku informaciju koju pročitate na ovom web sajtu pre nego što je upotrebite u bilo kom obliku.

Ograničena odgovornost

Pristupanjem ovom sajtu, korisnici ovog web sajta izjavljuju da su saglasni s činjenicom da koriste pristup ovom web sajtu i njegovom sadržaju na sopstveni rizik. Ni MI Vision HealthCare doo, niti treće strane koje učestvuju u pisanju, produkciji ili prenošenju ovog web sajta ne mogu biti odgovorni za bilo kakvu direktnu, slučajnu, posledičnu, indirektnu ili bilo kakvu drugu štetu, troškove, gubitke ili povrede koje nastanu kao rezultat pristupa ili nemogućnosti pristupa ovom web sajtu, te korišćenja ili nemogućnosti korišćenja ovog web sajta, ili kao rezultat činjenice da ste se oslonili na informacije date na ovom web sajtu.

Takođe, MI Vision HealthCare doo ne prihvata odgovornost za bilo koji gubitak prouzrokovan virusima koji mogu zaraziti Vaš kompjuter ili bilo koju drugu imovinu kroz upotrebu, pristup ili preuzimanje bilo kog materijala sa ove web stranice. Ukoliko odlučite da preuzimate materijal sa ove web stranice, činite to na sopstvenu odgovornost.

Web sajtovi trećih lica

Ovaj web sajt sadrži linkove/reference za web sajtove trećih lica. Obezbeđujući takve linkove, MI Vision ne daje svoju saglasnost u pogledu sadržaja tih web sajtova. MI Vision HealthCare doo ne prihvata nikakvu odgovornost za dostupnost ili sadržaj tih web sajtova, niti odgovornost za štetu ili povredu koje nastanu kao rezultat korišćenja njihovog sadržaja, u bilo kom obliku. MI Vision HealthCare doo ne daje nikakvu garanciju da stranice za koje postoje linkovi pružaju informacije bilo kojeg kvaliteta. Korisnici pristupaju takvim web sajtovima na vlastiti rizik.

Postupak koji se primenjuje kod zaključivanja ugovora

Celokupna korespondencija na sajtu vrši se na srpskom ili engleskom jeziku.

Ponuda izabranih usluga i drugih sadržaja se smatra prihvaćenom u trenutku kada korisnik prođe ceo proces narudžbine i potvrdi svoju kupovinu.

Prvi korak kupovine drugog medicinskog mišljenja se sastoji od izbora specijaliste ili tim lekara. Nakon izvršenog izbora otvara Vam se dijalog u kome unosite Vaše podatke: ime i prezime, datum rođenja, e mail adresu i kontakt telefon. Ostali lični podaci nisu obavezni.

U sledećem koraku potrebno je da opišete Vaš zdravstveni problem i postaviti pitanja na koja očekujete da dobijete odgovore od izabranog lekara ili tim lekara. U ovom koraku izaberite lekara od koga želite da dobijete drugo mišljenje. Nakon što ste izabrali lekara, iz padajućeg menija izaberite vrstu dijagnostičke procedure za koju želite da dobijete drugo mišljenje.

U trenutku prihvatanja uslova i nastavka procedure ugovor o kupoprodaji drugog savetodavnog medicinskog mišljenja i naše firmer MI Vision HealthCare doo je sklopljen.

Poslednji korak podrazumeva plaćanje usluge na jedan od sledećih načina:

  • Uplatnicom na šalteru banke ili pošte – Ovaj način plaćanja podrazumeva da nakon potvrde narudžbenice na šalteru banke ili pošte izvršite uplatu iznosa sa narudžbenice na naš račun. Svi detalji kako da popunite uplatnicu biće vam automatski poslati na email nakon što potvrdite narudžbenicu.
  • e-bankingom– Ovaj način plaćanja podrazumeva da nakon što potvrdite svoju narudžbenicu, putem svog e-banking naloga izvršite plaćanje iznosa sa narudžbenice. Svi detalji u vezi plaćanja biće vam automatski poslati na email po vašoj potvrdi narudžbenice.
  • Platnom karticom (online plaćanje)ovaj način plaćanja trenutno nije dostupan. Ukoliko posedujete Visa, MasterCard ili Maestro platnu karticu odobrenu od strane banke izdavaoca za online plaćanje, izaberite ovaj način plaćanja. Nakon što potvrdite narudžbenicu, bićete preusmereni na sajt banke. Na sajtu banke vršite unos podataka sa platne kartice i obavljate plaćanje. Ukoliko je transakcija uspešna bićete vraćeni na naš sajt sa obaveštenjem da je plaćanje uspešno obavljeno. U slučaju da plaćanje nije uspelo, bićete vraćeni na naš sajt sa informacijom o neuspelom plaćanju i moći ćete da ponovite plaćanje ili da izaberete drugi način plaćanja.
    Iz sigurnosnih razloga, podaci o vašoj platnoj kartici su vidljivi samo banci kao procesoru kartica. Sajt banke je zaštićen i siguran za ovaj način plaćanja.
    Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Nakon završetka procedure, potvrdu Vašeg zahteva i parametre za uplatu dobićete putem mail adrese koju ste uneli.

Obrada podataka i zaštiti podataka o ličnosti

Korisnik usluge je saglasan da se njegovi podaci i priložena medicinska dokumentacija koriste samo u svrhu zahtevanog drugog savetodavnog medicinskog mišljenja, te da samo u tu svrhu mogu biti prosleđeni izabranom lekaru i ordinaciji u kojoj je izabrani lekar zaposlen.

Vaši uneti Lični podaci se neće skladištiti, čuvati, prikupljati i obrađivati i koristiti u druge svrhe sem u svrhu pružanja drugog medicinskog mišljenja od strane lekara ili tima lekara izabranog sa liste lekara dostupnih na našem sajtu. Vaši uneti lični podaci neće se prenositi i stavljati na raspolaganje trećim licima, osim izabranog lekara ili tima lekara sa našeg portala i ordinacije u kojoj su isti zaposleni.

Sa svakim od naših lekara i partnerskih ordinacija u kojoj su oni zaposleni, imamo potpisan ugovor o zaštiti podataka o ličnosti.

Prihvatanjem ovih uslova pacijent se slaže, da njegova medicinska dokumentacija koju prilaže bude uskladištena na claud serveru, i bude dostupna isključivo kompaniji MI Vision HealthCare doo i doktoru koga pacijent izabere radi dobijanja drugog medicinskog mišljenja, odnosno ordinaciji u kojoj je doktor zaposlen.

Korisniku su, prilikom kupovine, predočeni trenutno važeći Uslovi korišćenja, prodaje, uslovi korišćenja podataka o ličnosti i kodeks ponašanja kod prodaje. Korisniku je ostavljena mogućnost da prilikom kupovine prihvati navedene uslove ili da prekine kupovinu.

Ostale odredbe

Kompanija MI Vision HealthCare doo, ne vrši pružanje medicinskih usluga, već isključivo posredovanje u prodaji drugog medicinskog mišljenja, putem interneta, između pacijenata i doktora, odnosno ordinacija u kojima su doktori zaposleni.

MI Vision HealthCare doo, ne snosi nikakvu odgovornost za kvalitet dobijenog medicinskog mišljenja, za koji su odgovorni isključivo doktori.

Sve konsultacije koje dobijete od lekara sa našeg portala su opšteg karaktera i služe isključivo kao mišljenja, obzirom da oni nemaju uvid u Vašu kompletnu medicinsku istoriju.

Merodavno pravo i nadležnost

Sva sporna pitanja u vezi sa zaključenim ugovorom o pružanju posredničke usluge davanja drugog medicinskog mišljenja, ugovorne strane rešavaju sporazumno. U slučaju da je korisnik usluga nezadovoljan, odnosno smatra da su njegova prava povređena, ima pravo da dostavi prigovor na email adresu navedenu na sajtu. Na svaki prigovor, MI Vision HealthCare doo je u obavezi da odgovori, u roku od 14 dana od prijema prigovora.

Korišćenjem ovog sajta, saglasni ste da je za bilo kakvo pravno potraživanje ili utuženja vezano za ovaj web sajt ili njegovu upotrebu merodavno pravo Republike Srbije, a nadležan odgovarajući sud u Beogradu.