U saradnji sa IATROPOLIS klinikom iz Atine,

Drugomišljenje.rs Vam omogućava lečenje

Sajber nožem i/ili Tomo terapijom.

Putem našeg portala prosledite Vašu medicinsku dokumentaciju (dijagnozu, postojeće nalaze i snimke), stručnjacima atinske klinike.

Nakon što ekspertski lekarski tim klinike IATROPOLIS, pregleda dokumentaciju, utvrdi da li postoje indikacije za lečenje Sajber nožem ili Tomo terapijom kontaktiraće Vas predstavnik klinike za eventualni dalji dogovor i plan lečenja. Cena usluge u velikoj meri zavisi od slučaja, broja neophodnih tretmana i broja dana provedenih u bolnici.

Cyber Knife / Sajber Nož

Nova nada za pacijente sa tumorima koji se ne mogu tretirati konvencionalnom radioterapijom, koji zahtevaju kompleksne operacije ili se ne mogu podvrgnuti klasičnoj operaciji.

Šta je Sajber nož?

Sajber nož je poznat kao prvi i jedini svestki poznat robotski radiohiruški sistem koji se koristi za lečenje velikog broja tumora na različitim mestima u organizmu. On je veoma osetljiv i precizan na milimetarskom nivou. Sa ovim sistemom, tumori mozga, kao i oni koji se nalaze u ostalim delovima tela mogu se tretirati visokim dozama zračenja. Šta više, zdravo tkivo je maksimalno zaštićeno od neželjenih efekata zračenja.

MiVision HealthCare doo

Tretman se vrši pomoću uređaja, tj. kompjuterski kontrolisanog robota. Robot se okreće oko pacijenta i usmerava zrake ka tumoru iz stotine različitih uglova. Sajber nož je u stanju da odredi mesto tumora pomoću veoma preciznog kompjuterski kontrolisanog robotskog sistema i modernog sistema za pozicioniranje pacijenata. Svi ovi sistemi omogućavaju lečenje visokom preciznošću. Uređaj je u stanju da zračenjem tretira tumore mozga i tumore na ostalim mestima u telu, posebno one koje su teško dostupni, u isto vreme štiteći zdravo tkivo. Sajber nož je uređaj kojim se sprovodi stereotaktička radioterapija i moguće je, u određenim slučajevima u samo jednoj sesiji, visokim dozama radijacije (fokusirani linearni snop), potpuno uništiti tumor nakon preciznog određivanja njegovih 3D koordinata. Međutim, u zavisnosti od veličine tumora, lekari se mogu odlučiti na promenu tretmana u više sesija (nejčesće tri do pet) kada je u pitanju frakcionisana stereotaktička radioterapija.

MiVision HealthCare doo
MiVision HealthCare doo

Za lečenje kojih vrsta karcinoma se koristi Sajber nož?

 • Tumor mozga
 • Tumor pluća
 • Tumor dojke
 • Tumor jetre
 • Tumor materice, jajnika
 • Tumor karlice
 • Tumor pankreasa
 • Tumor bubrega
 • Tumor prostate
 • Tumor melanoma
 • Tumor debelog creva
 • Sarkom
 • Heptocelularni karcinom
 • Arterovenozne malformacije
 • Glioblastom multiforme
 • Recidivi tumora ili regioni koji su već tretirani zračenjem

Koje su njegove prednosti?

Predstavlja alternativu hiruškoj intervenciji i posebno je značajan za pacijente koji ne žele komplikovane opereacije ili kod kojih takav vid nije moguć jer nosi preveliki rizik u slučaju postojanja udruženih bolesti ili lošeg opšteg stanja pacijenata. U potpunosti smanjuje oštećenje zdravog tkiva oko tumora, dok obavlja lečenje visokom preciznošću sa ačnošću od jednog milimetra. Tretman se može završiti sa samo 1 do 5 ponavljanja. Lečenje se obavlja u realnom vremenu – direktno se prate pokreti tumora i pacijenta uz pomoć navigacionog sistema i tehnologijom kompjuterizovanog robota.

Dakle, robot detektuje spontane promene koje se dešavaju u toku terapija kako bi ih ispravio. Sajber nož vrši precizno fiksiranje i primenjuje zračenje u skladu sa disanjem pacijenta i pokretima tumora. Može tretirati više tumora istovremeno. Bezbolan tretman. Anestezija najčešće nije potrebna prilikom tretiranja odraslih pacijenata. Tokom tretmana se koriste plastične maske rastovrljive u vodi i specijalni kreveti umesto metoda kojima se imobiliše glava ili telo pacijenta. Ne zahteva hospitalizaciju. Pacijenti se mogu vratiti normalnim životnim aktivnostima.

Thomo Therapy / Tomo Terapija

Linearno akceleratorni uređaj (linearno fokusirani snop) kompjuterski kompletno kontrolisan.

Najveći problem koji se javljao kod terapije tumora zračenjem je bila nemogućnost da se deluje samo na obolelo tkivo. Zračenje se širilo i na okolna, zdrava tkiva i delovalo štetno dovodeći do mnogih negativnih pratećih pojava. Ovim problemom se bavila privatna kompanija ThomoTherapy is Viskonsina, SAD, koja je u saradnji sa Univerzitetom ove američke države došla do rešenja. ThomoTherapy sistem omogućuje da se, kao nikada do sad, precizno „gađaju“ obolela tkiva i da se količina zračenja koja dopire do zdravih delova smanji na minimum. U uređaju je iskombinovano više postojećih tehnologija da bi se omogućilo da doktori koji obavljaju zračenje mogu da precizno odrede položaj tumora i da u realnom vremenu na monitoru imaju njegovu sliku. Sistem „sočiva“ za usmeravanje zračenja je tako projektovan da se zraci mogu vrlo precizno usmeravati, ali i određivati njihov intezitet.

MiVision HealthCare doo

Koliko je bitno odrediti tačan položaj obolelog tkiva, govori i činjenica da je svako tkivo u organizmu sklono malim pomeranjima, pa je često bio slučaj da umesto tumora, zdrav tkivo bude izloženo radijaciji. Tretman se može vršiti u 10-15 sesija, uz selektivno tretiranje tumora u zavisnosti od strukture Cancera.

Thomo Therapy se može koristiti u lečenju svih tumora, posebno preferira tretiranje većih površina tumora koji se nalaze na mestima rizičnim za hirušku intervenciju.

Prednosti Tomo Terapije

 • Ne zahteva dugotrajan i naporan proces pripreme i planiranja.
 • Može ciljati male, velike i više lezija.
 • Pronalazi tumor svakodnevno pre svakog tretmana.
 • Smanjuje zračenju izloženost susednog zdravog tkiva.
 • Nema ograničenja u pogledu oblika, veličine, vrste i mesta tumora koji se leči.
MiVision HealthCare doo

Više detalja možete naći na sajtu klinike: www.iatropolis.net

Želite dodatne informacije?

Za sva dodatne informacije možete nas kontaktirati putem elektronske pošte info@drugomisljenje.rs, ili jednostavno popunite ovu formu i pošaljite nam.